adətən


adətən
ə. 1) adət üzrə, həmişəki kimi; 2) bir qayda olaraq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.